کپی و تبدیل به جزوه و کتاب با اطلاع مجاز است 

 

 

حماسه سیاسی زمینه ساز حماسه اقتصادی

 مال و ثروت،آزمون بيت المال مالكيت؛قارون ويژگي مترفان.بركت

اقتصادوقرآن.فرهنگ کار.قرارداد نويسی.رشوه.اولويت ها

اسراف و بخل از نظر قرآن و روایات

اسلام و فقر. مال حرام. رزق و روزی

انفاق در قرآن و روایات

قرض الحسنه . صدقه

مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن و عزم ملی